Продължете към съдържанието

Азотна проба

30 лв.

 

 

Включва проба с азот за херметичност на системата под налягане